Starf byggingarfulltrúa laust til umsóknar

Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur auglýsa eftir kröftugum einstaklingi til þess að veita sinna starfi byggingarfulltrúa og vera yfirmaður tæknideildar. Leitað er eftir verkfræðingi, tæknifræðingi eða byggingarfræðingi með mikla reynslu á sviði skipulags-og byggingarmála.

Byggingarfulltrúi Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps hefur yfirumsjón með skipulags-og byggingarmálum og öllum verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum sveitarfélaganna. Forstöðumaðurinn hefur forystu um faglegan undirbúning við mótun stefnu á sviði skipulags- og byggingamála á hverjum tíma og er skipulags-og byggingarnefndum, bæjar-og sveitarstjóra og sveitarstjórnum til ráðgjafar á því sviði og sér um að lögum og reglugerðum varðandi skipulags-og byggingarmál sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er skilyrði.
  • Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, byggingarreglugerð er æskileg.
  • Reynsla af stjórnun er æskileg.
  • Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg.
  • Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni.
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
  • Góð almenn tölvukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til og með 7. Október nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til baejarstjori@vesturbyggd.is. Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar s. 450-2300.

Öllum umsóknum verður svarað

 

Til baka
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is