Kennsla á google maps

Sérfræðingar frá hönnunarstofunni Kolofon verða staðsettir í Vesturbyggð dagana 9. og 10. apríl. Þeirra helsta verkefni er að vinna í nýrri heimasíðu fyrir sveitarfélagið og vilja þeir í samstarfi við sveitarfélagið bjóða þjónustuaðilum á svæðinu uppá kennslu í google maps með það fyrir augum að nýta sér google til að koma á framfæri vöru eða þjónustu sem í boði er. Notkun á google maps hefur aukist gríðarlega og er það þægileg og ódýr leið til að koma upplýsingum til skila til neytenda. 


Meira

Yfirflokksstjóri og flokksstjóri við vinnuskólann á Patreksfirði og Bíldudal

 Störf yfirflokksstjóra unglingavinnu á Patreksfirði og Bíldudal og flokkstjóra unglingavinnu á Patreksfirði og Bíldudal  eru laus til umsóknar:

Um er að ræða  100% störf í  sumar.

Störfin henta báðum kynjum.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum  22. apríl 2018.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu www.vesturbyggd.is og skrifstofu Vesturbyggðar.

Frekari upplýsingar gefur Arnheiður Jónsdóttir félagsmálastjóri arnheidur@vesturbyggd.is  eða í síma 450-2300


Meira

Afleysingar fyrir hafnir í Vesturbyggð

Hafnir Vesturbyggðar óska eftir afleysingahafnarverði sem fyrst til starfa hjá Höfnum Vesturbyggðar. Um er að ræða afleysingar í Bíldudalshöfn, Patrekshöfn og Brjánslækjarhöfn. Um hlutastarf er að ræða.
 
Hæfniskröfur:
Réttindi sem löggiltur vigtarmaður eða að vera reiðubúinn til að fara á námskeið til öflunar slíkra réttinda
Almenn tölvufærni.
Frumkvæði.
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsækjandi þarf helst að vera 20 ára eða eldri.
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veita bæjarstjóri. Umsóknir skulu sendar á baejarstjori@vesturbyggd.is 

Meira

Spennandi sumarstörf á Minjasafninu að Hnjóti

Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti auglýsir eftir fólki til starfa á safninu sumarið 2018. 
 
Helstu verkefni starffólks eru leiðsagnir um safnið, afgreiðsla í kaffiteríu, almenn þrif og önnur tilfallandi verkefni.

Við leitum að jákvæðum, þjónustulunduðum, skipulögðum og snyrtilegum einstaklingum með hæfni í mannlegum samskiptum. Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði og frekari tungumálakunnátta er kostur.

Frítt húsnæði er í boði fyrir starfsfólk í 5 km fjarlægð frá safninu. Eigið farartæki er kostur.

Frábært tækifæri fyrir nema eða annað áhugafólk um sögu, menningu og náttúru sunnanverðra Vestfjarða. 
 

Atvinnuumsókn með ferilskrá sendist fyrir 10. apríl á netfangið museum@hnjotur.is

Frekari upplýsingar um starfið gefur Óskar Leifur Arnarsson í síma 456-1511 eða á museum@hnjotur.is.


Meira

Sumarstarfsmaður Patrekshöfn

 

Patrekshöfn óskar eftir afleysingarmanni hafnarvarðar í sumar.

 
Hafnarvörður starfar m.a. við leiðsögn skipa, öryggiseftirlit við höfn og sinnir ýmsum þjónustuverkefnum s.s. að taka við og sleppa landfestum skipa, afgreiðir vatn og rafmagn til viðskiptavina og fl. Hafnarvörður sinnir einnig störfum á hafnarvog s.s. vigtun á sjávarfangi og vöruvigtun. 
 
Hæfniskröfur:
Réttindi sem löggiltur vigtarmaður eða að vera reiðubúinn til að fara á námskeið til öflunar slíkra réttinda
Almenn tölvufærni
Fumkvæði
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Umsækjandi þarf helst að vera 20 ára eða eldri
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi sveitarfélags.

Nánari upplýsingar veita bæjarstóri og hafnarvörður. Umsóknir skulu sendar á baejarstjori@vesturbyggd.is 

Meira

Íþróttakennari/Íþróttaþjálfari óskast í sumar!

Sveitarfélaginu Vesturbyggð og íþróttafélögum á sunnanverðum Vestfjörðum vantar fólk til starfa sumarið 2018.
Um er að ræða 100% starf í íþróttageiranum. Í starfinu felst:

Umsjón og kennsla á íþrótta- og leikjanámskeiðum á sunnanverðum Vestfjörðum.
Þjálfun í knattspyrnu, sundi og/eða frjálsum íþróttum í samstarfi við þá þjálfara sem fyrir eru.
Aðstoð og afleysing við framkvæmdarstjóra Héraðssambandsins Hrafna-Flóka.
Þjálfun/fararstjórn á mót sumarsins.

 


Meira

Frístund Patreksfirði

Starfsmann vantar í Frístund ( lengda viðveru). Um er að ræða 40% starf kl 13.00-16.00 alla skóladaga.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. mars.

Áhugasamir hafi samband við undirritaða á Skólaskrifstofunnni í síma 4502335/8641424 eða á nanna@vesturbyggd.is

 

Nanna Sjöfn Pétursdóttir

Fræðslustjóri Vesturbyggðar


Meira

Laust starf – bókhald Náttúrustofu Vestfjarða.

Vesturbyggð leitar að einstakling í 40% starfshlutfall við færslu bókhalds fyrir Náttúrustofu Vestfjarða. Starfið er á Bíldudal og eru helstu verkefni: færsla bókhalds, afstemming, skil á virðisaukaskatti, útgáfa reikningi, undirbúningur fjárhagsáætlunar, árlegur frágangur bókhalds í hendur endurskoðanda ásamt upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá skulu berast á netfangið starf@vesturbyggd.is.


Meira

Laust starf innheimtu- og þjónustufulltrúa

Vesturbyggð leitar að nýjum starfsmanni i starf innheimtu- og þjónustufulltrúa. Innheimtufulltrúi sér um reikningagerð og innheimtu þeirra, innheimtu fasteignagjalda, afstemmingu viðskiptamannareikninga ásamt öðrum tilfallandi verkefnum sem heyra undir innheimtufulltrúa. Verkefni þjónustufulltrúa felast í skjalavörslu og gerð reikninga fyrir tæknideild auk bréfaskrifta og tilkynningar um afgreiðslu mála hjá skipulags- og umhverfisráði. Starfið er fjölbreytt og felur í sér mikil samskipti og samvinnu við starfsmenn í öðrum deildum, innheimtuaðila, þjónustuaðila hugbúnaðarkerfa og viðskiptamenn.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið starf@vesturbyggd.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir Sveinsson skrifstofustjóri og Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, s. 450-2300.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

 


Meira

Vesturbyggð auglýsir eftir starfsmanni í félagsmiðstöðina Vest-End á Patreksfirði

 

Starfið er hlutastarf og fer fyrst og fremst fram á kvöldin, félagsmiðstöðin er opin þriðjudags-, fimmtudags- og föstudagskvöld.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa með unglingum, er drífandi og hugmyndaríkur.

Félagsmiðstöðin byrjar vetrarstarf sitt fljótlega eftir að grunnskólinn byrjar.

Starfið hentar báðum kynjum.

Frekari upplýsingar um starfið gefur forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Bergrún Halldórsdóttir bergrunh@simnet.is  sími 832-3378 og/eða Arnheiður Jónsdóttir félagsmálastjóri arnheidur@vesturbyggd.is 450-2300.

 


Meira
Fréttasafn
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is