VESTURBYGGÐ
W Vesturbyggð są trzy główne ośrodki zamieszkałe, tj. Bíldudalur, Birkimelur oraz Patreksfjörður. Vesturbyggð znajduje się w zachodniej części województwa Barðastrandasýsla wraz z Tálknafjarðarhreppur (patrz na mapie). Na całym terenie mieszka prawie 1300 osób. Najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle rybnym. Patreksfjörður jest największym ośrodkiem usługowym w południowej części Fiordów Zachodnich (Vestfirðir), gdzie oferowane są najbardziej powszechne usługi.
 
Biura miejskie w Vesturbyggð
Aðalstræti 63 • tel: 450 2300 • faks 456 1142 vesturbyggd@vesturbyggd.is 
W biurach miejsckich pracują burmistrz, kierownik biura, rzecznik do spraw wynagrodzeń, księgowy oraz rzecznik urzędu podatkowego. Jest tam również biuro rzecznika do spraw społecznych i czasu wolnego oraz biuro Nieruchomości w Vesturbyggð. Rejestracja bezrobotnych odbywa się w Urzędzie Pracy we Fiordach Zachodnich (Vinnumálastofnun Vestfjarða), tel. 4503000, dokumenty rejestracyjne wydawane są w biurach miejskich.

PIERWSZE KROKI NA ISLANDII
www.island.is
Europass curriculum vitae (CV)
ZYCIORYS
Europass - Paszport Językowy

Inne usługi gminy
W gminie prowadzone są dwa ośrodki sportowe w Bíldudalur i w Patreksfjörður, gdzie też jest basen. Centrum społeczne Vestend jest otwarte dla młodzieży z 7 klasy i wyżej. Działalność społeczna skierowana do osób starszych prowadzona jest w Lækur, Bíldudalur oraz Eyrarsel w Patreksfjörður. Porty i centra usług gmin znajdują się w Bíldudalur oraz Patreksfjörður.
 
Opieka zdrowotna w Patreksfjörður
Tam prowadzona jest przychodnia i szpital, gdzie pracują lekarze, pielęgniarki oraz trenerzy gimnastyki zdrowotnej. Odbywają się tam również różnego rodzaju badania. Spotkania poradnictwa lekarskiego odbywają się regularnie w Bíldudalur. Umówić się na spotkanie można pod numerem telefonu 450 2000, http://www.hsp.is. Gabinet dentystyczny ma numer telefonu 456 1212. Biuro okręgowe do spraw osób niepełnosprawnych regionu Fiordy Zachodnie ma numer telefonu 456 1337, http://www.svest.is/?pageid=1.
 
Inne usługi
Państwowy Zakład Ubezpieczeń ma swoją filię w Urzędzie Wojewódzkim na Aðalstræti 92 w Patreksfjörður, tel. 450 2200. Tam jest także posterunek policji. Awaryjny numer telefonu to 112.
 
W Patreksfjörður znajduje się fundusz emerytalny (Sparisjóður Vestfirðinga), apteka, warsztat samochodowy, sklepy spożywcze, sklep z materiałami budowlanymi, sklepy z upominkami, kwiaciarnia, kioski, biuro Islandzkiego Zakładu Ubezpieczeń (Vátryggingafélag Íslands (VÍS)), biuro Towarzystwa Rozwoju Gospodarki (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða), noclegownie, kawiarnie, restauracje, biblioteka, warsztat stolarski, salony fryzjerskie, salony piękności i masażu itd.
 
W Bildudalur jest fundusz emerytalny mieszkańców Fiordów Zachodnich (Sparisjóður Vestfirðinga), restauracja, małe sklepiki i kiosk, noclegownia, biblioteka, warsztat stolarski, salon fryzjerski itd. W Bildudalur jest lotnisko a wszystkich informacji lotniczych udziela Towarzystwo Lotnicze Ernir (Flugfélagið Ernir) , tel. 562 4200.
 
Szkoła podstawowa
Szkoły podstawowe działają zgodnie z prawem o szkołach podstawowych. Szkoły podstawowe podlegają Ministerstwu Edukacji i Kultury lecz prowadzone są przez gminy. Na Islandii jest 10-letni obowiązek edukacji szkolnej dla dzieci od 6 roku życia do momentu ukończenia przez nie 16 roku życia. Rodzice mają obowiązek rejestracji swoich dzieci do szkół podstawowych i uważnie śledzić ich poczynania i rozwój podczas ich przebywania w szkole. Należy informować o nieobecności dziecka z powodu choroby lub innych okoliczności. Zapisy dzieci do szkół podstawowych odbywa się u dyrektora szkoły.
          Przed rozpoczęciem szkoły odbywa się spotkanie z rodzicami, gdzie omawia się różne sprawy związane ze szkołą i problematyką przystosowywania się. Rodzice otrzymują broszury w odpowiednim języku o systemie szkolnictwa. Uczniowie pochodzenia obcego mają specjalne zajęcia z języka islandzkiego. Dzieciom pomaga się w jak najłatwiejszy sposób w ich adaptacji do pracy w szkole i innych grup rówieśników. Szkoła ma możliwość zasięgnąć pomocy tłumacza w razie potrzeby.
          Regularnie odbywają się spotkania z rodzicami, gdzie nauczyciele i rodzice uczniów rozmawiają o przebiegu nauki dzieci i ich ogólnym zachowaniu i samopoczuciu w szkole. Rodzice mają obowiązek stawiania się na takich spotkaniach.
          Rok szkolny zaczyna się w końcu sierpnia i kończy się na początku czerwca czyli trwa przez 9 miesięcy. W szkole podstawowej w Vesturbyggð nie ma ferii zimowych natomiast dni wolne od zajęć są w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Nie ma możliwośći dłuższego niż zwykle przebywania w szkole, nie ma też stołówki.
Szkoła Podstawowa w Vesturbyggð ma trzy filie (www.grunnskolivesturbyggdar.is) w Bíldudalur, Birkimel oraz Patreksfjörður. W każdej szkole w tych miejscowościach pracuje kierownik filii natomiast dyrektor szkoły jest głównym kierownikiem.
 
Przedszkole
Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkowe. Przedszkola podlegają Ministerstwu Kultury i Edukacji tak samo jak szkoły podstawowe i są prowadzone przez gminy. To zależy od rodziców czy dzieci uczęszczają do przedszkoli czy nie, natomiast jest to obowiązkiem gminy, aby dopilnować tego, że wszystkie dzieci mają szansę do uczęszczania do przedszkoli. Najczęściej ma się wtedy na myśli dzieci w wieku dwóch lat. Tylko i wyłącznie dzieci zameldowane w gminie mają prawo do miejsca w przedszkolu. Wniosek o przyznanie miejsca w przedszkolu należy składać do gminy i wtedy najczęściej odbywa się bezpośrednia rozmowa z dyrektorem przedszkola, który także udziela innych informacji o działalności przedszkola. Dzieci, których rodzice są pochodzenia obcego, mają często pierwszeństwo do miejsca w przedszkolu, ponieważ tam udziela im się wsparcia i pomocy w ważnych sprawach społecznych i umiejętności komunikowania się z innymi. Najpierw dzieci muszą przejść tzw. adaptację w przedszkolu a to zależy od każdego dziecka z osobna jak długo ten proces ma miejsce.
          Przedszkole działa zgodnie z określonymi celami i dlatego niezbędne jest, aby dzieci regularnie przebywali w przedszkolu. Istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w przedszkolu na pół lub na cały dzień. Jeśli dziecko przebywa w przedszkolu przez cały dzień, wtedy otrzymuje ono wszystkie posiłki lecz dziecko przebywające w przedszkolu tylko przez pół dnia może otrzymać obiad zgodnie z życzeniem. Przedszkole otwarte jest od godz. 07.45 i zamyka się o godz. 17.15.
          Rozmowy z rodzicami odbywają się regularnie. Rozmowy te są bardzo ważne dla poznania tego jak dziecko się czuje i czym się zajmuje w przedszkolu. Jeśli zaistnieją problemy z powodów językowych, przedszkole musi zasięgnąć pomocy tłumacza.
          Vesturbyggð prowadzi dwa przedszkola w gminie: w Bíldudalur i Patreksfjörður. Dyrektor przedszkola nadzoruje działalnośc obydwu przedszkoli. Opiekunowie dzienni
Opiekunowie dzienni zajmują się opieką tych dzieci, które są są za małe lub z jakichkolwiek innych powodów nie mogą uczęsczać do przedszkola. Opieka odbywa się w domu, natomiast, aby móc być “opiekunem dziennym”, należy uzyskać do tego pozwolenie od gminy. W przypadku potrzeby opieki nad dzieckiem, które nie osiągnęło wieku przedszkolnego, poleca się rodzicom, aby skontaktowali się z rzecznikiem do spraw społecznych Fiordów Zachodnich. Usługi społeczne
Zgdonie z ustawą gmina ma obowiązek udzielenia swoim mieszkańcom odpowiednich usług. Celem usług społecznych z ramienia gminy jest zapewnienie ekonomicznego i społecznego bezpieczeństwa, przyczynienie się do dobrobytu mieszkańców, zachęcanie osób do odpowiedzialności za samych siebie i innych i poszanowanie prawa innych do podejmowania własnych decyzji. Usług społecznych udziela się zgodnie z ustawą o
usługach społecznych gmin nr.40/1991, ochronie dzieci nr.80/2002, lög um sprawach osób starszych nr. 125/1999, lög um sprawach osób niepełnosprawnych nr. 40/1991, lög um sprawach zakwaterowania nr. 44/1998, lög um zasiłku mieszkaniowym nr. 138/1997  i innych ustaw zgodnie z każdą odpowiednią sytuacją. Komitet do spraw społecznych i ochronie dzieci zajmuje się sprawami usług społecznych z ramienia władz miasta. Kierownikiem usług społecznych jest Elsa Reimarsdóttir, tel. 450 2300, rzecznik do spraw społecznych i wolnego czasu, elsa@vesturbyggd.is 
 
Obowiązek zachowania tajemnicy 
Na rzecznikach komitetu do spraw społecznych i ochrony dzieci spoczywa obowiązek zachowania tajemnicy w sprawach prywatnych tych osób, które korzystają z usług. Obowiązek dochowania tajemnicy spoczywa na osobach nawet po ich zwolnieniu lub zwolnieniu się z pracy.


Ochrona dzieci 
Poradnictwo społeczne
Zapomoga materialna
Społeczne usługi domowe 
Środki zapogiewacze
Sprawy zakwaterowania
Usługi dla osób niepełnosprawnych 
Usługi dla osób starszych 
Usługi dla dzieci i młodzieży
 
Godziny przebywania dzieci na zewnątrz
Na Islandii obowiązują zasady dotyczące przebywania dzieci poza domem. Zasady przebywania na zewnątrz są ustalone w celu stworzenia ochrony dla dzieci i młodzieży. Dzieci w wieku 12 lat i młodsze nie mogą przybywać na zewnątrz bez opieki dorosłych po godz. 20.00. Dzieci w wieku od 13 do 16 lat nie mogą same przebywać na zewnątrz po godz. 22:00, chyba, że powracają z zajęć z uznanych spotkań szkolnych, sportowych lub młodzieżowych. Wiek określany jest zgodnie z rokiem urodzenia.

W okresie od 1 maja do 1 września wydłuża się okres przebywania na zewnątrz o dwie godziny.

PIERWSZE KROKI NA ISLANDII
www.island.is

Europass

Europass curriculum vitae (CV)
ZYCIORYS

Europass - Paszport Językowy

FJÖLMENNINGARSETUR
info@mcc.ishttp://www.fjolmenningarsetur.is/ 
Árnagötu 2-4 • 400 Ísafirði
Sími skiptiborð 450 3000 • Beint númer 450 3090 • Fax 450 3005

Centrum Kultury i Informacji udostępniło, we współpracy z Islandzkim Czerwonym Krzyżem, nową formę przekazywania informacji, dostępną w czterech językach.
Numer telelefonu informacyjnego w języku:
Informacje telefoniczne w j. Polskim 470 470 8
Upplýsingar í gegnum síma á pólsku 470 470 8

Centrum Kultury i Informacji, we współpracy z telewizją państwową, redaguje wiadomości krajowe oraz ważne ogłoszenia w telegazecie w dwóch językach:
Telegazeta w j. polskum na stronie  148
Fréttir á textavarpi á pólsku   148
Osoby zainteresowane mogą kierować się konkretnymi pytaniami pod adres e-mailowy info@mcc.is w języku polskim lub islandzkim.

ALÞJÓÐAHÚSIÐ EHF
info@ahus.is •  http://www.ahus.is 
Hverfisgötu 18 • 101 Reykjavík • Sími 530 9300 • Fax 530 9301
Centrum Miedzynarodowe
Centrum Miedzynarodowe „Alþjóðahús” ma ambicje, by stac sie arena dzialania dla spoleczenstwa wielokulturowego i przyczyniac sie do rozwoju aktywnych kontaktów pomiedzy ludzmi o róznym pochodzeniu. W spoleczenstwie wielokulturowym wystepuje aktywne wspóldzialanie pomiedzy tymi, którzy przybyli do danego kraju jako imigranci lub sa obcego pochodzenia, a tymi, którzy sa rdzennymi Islandczykami. W ten sposób rózne grupy kulturowe nie tylko zyja obok siebie, ale maja równa pozycje, odnosza sie do siebie z szacunkiem, wspólpracuja ze soba i wspólnie buduja spoleczenstwo prawdziwie wielokulturowe.

ISLANDZKI CZERWONY KRZYZ/RAUÐI KROSS ÍSLANDS
http://redcross.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/wa/dp?name=rki_polska

STOWARZYSZENIE POLONII ISLANDZKIEJ/SAMTÖK PÓLVERJA Á ÍSLANDI
A Witek Bogdanski
Símar 898-6675, 698-2680
alexwb@internet.is

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI ISLANDZKO – POLSKIEJ/ VINÁTTUFÉLAG ÍSLENDINGA OG PÓLVERJA
Þorleifur Friðriksson
Sími 564-3031
thleif@ismennt.is
Stanislaw J. Bartoszek
Sími 587-1912
stanislaw@isl.is 

INTERCULTURAL ICELAND
http://www.ici.is/index.htm


ALÞJÓÐASTOFA

http://www.akureyri.is/thjonusta/althjodastofa/
Alþjóðastofan – Akureyri Intercultural Center jest biurem dla osób obcego pochodzenia mieszkających w Akureyri i okolicach. Kontakt:  astofan@akureyri.is


RÁÐUNEYTI OG STOFNANIR SEM FJALLA UM MÁLEFNI INNFLYTJENDA Á ÍSLANDI

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið www.domsmalaraduneyti.is
Útlendingastofnun www.utl.is
Félagsmálaráðuneytið www.felagsmalaraduneyti.is
Vinnumálastofnun www.vinnumalastofnun.is

NEYÐARNÚMER
Neyðarlínan (Lögregla, slökkvilið)  112
Kvennaathvarfið    561 1205 www.kvennaathvarf.is
Stígamót     562 6868 www.stigamot.is
Neyðarmóttaka vegna nauðgana  543 2019
Hjálparsími Rauða kross Íslands  1717  www.redcross.is

Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is