Hoppa yfir valmynd

Bæjarstjórn #387

Fundur haldinn í Brellum, fundarsal í ráðhúsi Vesturbyggðar, 18. október 2023 og hófst hann kl. 17:00

Nefndarmenn
  • Anna Vilborg Rúnarsdóttir (AVR) aðalmaður
  • Ásgeir Sveinsson (ÁS) aðalmaður
  • Friðbjörn Steinar Ottósson (FSO) aðalmaður
  • Guðrún Eggertsdóttir (GE) aðalmaður
  • Jón Árnason (JÁ) aðalmaður
  • Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir (SSS) aðalmaður
  • Einar Helgason (EH) varamaður
Starfsmenn
  • Gerður Björk Sveinsdóttir (GBS) sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
  • Þórdís Sif Sigurðardóttir (ÞSS) bæjarstjóri

Fundargerð ritaði
  • Jón Árnason forseti bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Vesturbyggðar kom saman til 387. fundar miðvikudaginn 18. október 2023 kl. 17:00 í Ráðhúsi Vesturbyggðar, Aðalstræti 75, Patreksfirði.

Jón Árnason forseti setti fundinn og kannaði hvort athugasemdir væru við fundarboðun. Svo var ekki.

Almenn erindi

1. Skýrsla bæjarstjóra

Bæjarstjóri Vesturbyggðar fór yfir helstu verkefni síðustu vikna.

Til máls tóku: Forseti og bæjarstjóri.

Málsnúmer16

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


2. Fjárhagsáætlun 2023 - viðaukar

Lagður fyrir til afgreiðslu, viðauki 4 við fjárhagsáætlun 2023. Viðaukinn var tekinn fyrir 970 fundir bæjarráðs þar sem honum var vísað áfram til afgreiðslu í bæjarstjórn. Viðaukinn er lagður fyrir vegna breytinga á fjárfestingum ársins 2023, bæði þar sem vantar auknar heimildir og eins vegna verkefna sem áætlað var að fara í á árinu en mun ekki nást og verður að mestu gert ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun 2024. Fjárfestingar í eignasjóði eru hækkaðar um 39,2 m.kr., fjárfestingar í vatnsveitu eru lækkaðar um 18 m.kr., fjárfestingar í fráveitu eru lækkaðar um 6,5 m.kr. og fjárfestingar í Fasteignum Vesturbyggðar eru lækkaðar um 1,4 milljónir króna. Handbært fé er lækkað um 13,3 m.kr. Viðauki 4 hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu í A, né A og B hluta en handbært fé í A hluta lækkar um 39,2 m.kr og verður 9,8 m.kr. Handbært fé í A og B hluta lækkar um 13,9 m.kr. og verður 54 m.kr.

Til máls tók: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir viðaukann samhljóða.

Málsnúmer10

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


3. Velferðaþjónusta á Vestfjörðum

Lagður fram til annarar umræðu viðauki við samning um velferðaþjónsutu á Vestfjörðum vegna aðildar Strandabyggðar að samningnum.

Til máls tóku: Forseti og bæjarstjóri.

Bæjarstjórn samþykkir viðaukann við velferðaþjónstu á Vestfjörðum.

Málsnúmer11

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


4. Viðauki við samþykkt um stjórn Vesturbyggðar

Lagður fyrir í annarri umræðu viðauki við samþykkt um stjórn Vesturbyggðar vegna fullnaðarafgreiðsluheimildar starfsfólks Ísafjarðabæjar í tengslum við samstarf um velferðaþjónustu á Vestfjörðum.

Til máls tók: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir viðauka við samþykkt um stjórn Vesturbyggðar og felur bæjarstjóra að senda í B-deild stjórnartíðinda.

Málsnúmer2

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


5. Járnhóll 8. Umsókn um lóð.

Tekin fyrir umsókn Landsnets, dags. 21.03.2023 um byggingarlóðina að Járnhól 8 þar sem félagið áformar að byggja nýtt tengivirki í tengslum við tvöföldun vesturlínu. Erindið var tekið fyrir og frestað á 382. fundi bæjarstjórnar þann 26.04.2023, á þeim fundi var bæjarstjóra falið að setja sig í samband við umsækjanda vegna veglagningar að lóðinni sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.

Nú er umsóknin lögð fyrir að nýju ásamt ósk Landsnets um bráðabirgðatengingu við Bíldudalsveg nr.62. Erindinu fylgir samþykki Vegagerðarinnar dags. 15.05.2023 ásamt afstöðumynd unna af Eflu, dags. 09.10.2023.

Til máls tók: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir úthlutun Járnhóls 8 til Landsnets hf.

Málsnúmer3

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


6. Þúfneyri. Umsókn um lóð undir spennistöð.

Erindi frá Orkubúi Vestfjarða ohf, dags. 22. september 2023. Í erindinu er óskað eftir lóð undir spennistöð við Þúfneyri í Patreksfirði. Spennistöðin er ætluð til landtengingar fóðurpramma fyrir laxeldi.

Erindinu fylgir mæliblað frá Orkubúi Vestfjarða ohf. er sýnir ósk um staðsetningu.

Skipulags- og umhverfisráð bókað eftirfarandi á 110. fundi sínum þann 11. október 2023:

Skipulags- og umhverfisráð fagnar áformum um landtengingu fóðurpramma í Patreksfirði. Í ljósi þess að Þúfneyri er skilgreind sem útivistarsvæði í aðalskipulagi Vesturbyggðar leggur ráðið til að Orkubúi Vestfjarða ohf. verði úthlutuð lóð á hentugri stað utantil á eyrinni m.t.t. nýtingar á svæðinu. Sjá tillögu ráðsins í fylgiskjölum.

Endanleg staðsetning og lagnaleið skal ákveðin í samráði við sveitarfélagið og þá skal halda raski í lágmarki og vanda frágang eins og kostur er.

Til máls tók: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir að úthluta lóð til Orkubús Vestfjarða ohf. í samræmi við tillögu skipulags- og umhverfisráðs.

Málsnúmer3

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


7. Deiliskipulagsbreyting - deiliskipulag hafnar- og þjónustusvæðis á Patreksfirði

Tekin fyrir tillaga að breytingu á deiliskipulagi hafnar- og þjónustusvæðis á Patreksfirði. Tillagan felur í sér skilgreiningu á fjórum íbúðarlóðum við Þórsgötu neðan við Mýrar á svæði sem skilgreint er sem ÍB1 í gildandi Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2018-2035.

Skipulags- og umhverfisráð lagði til að í skilmálum verði texta breytt á þá leið að einnig verði heimilt að byggja einbýlishús á lóðunum.

Skipulags- og umhverfisráð og hafna- og atvinnumálaráð lagði til við bæjarstjórn að tillagan fái málsmeðferð skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Til máls tóku: Forseti og bæjarstjóri.

Bæjarstjórn samþykkir að tillagan fái málsmeðferð skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Málsnúmer7

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


8. Vesturbotn - deiliskipulag

Tekið fyrir eftir auglýsingu deiliskipulag fyrir Vesturbotn. Tillagan var auglýst með athugasemdafresti til 21. september 2023. Engar athugasemdir bárust frá íbúum á auglýsingatíma en umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða, Náttúrufræðistofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni, Minjastofnun Íslands og Skógræktinni. Fyrir liggja leiðrétt skipulagsgögn m.t.t. umsagna ásamt samantekt umsagna og viðbragða við þeim.

Skipulags- og umhverfisráð tók málið fyrir á 110. fundi sínum þar sem það lagði til við bæjarstjórn að tillagan fái málsmeðferð skv. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Til máls tók: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir að tillagan fái málsmeðferð í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Málsnúmer6

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


Fundargerðir til kynningar

9. Bæjarráð - 968

Lögð fram til kynningar fundargerð 968. fundar bæjarráðs, fundurinn var haldinn 12. september 2023. Fundargerð er í 19 liðum.

Til máls tók: Forseti.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


10. Bæjarráð - 969

Lögð fram til kynningar fundargerð 969. fundar bæjarráðs, fundurinn var haldinn 26. september 2023. Fundargerð er í 8 liðum.

Til máls tók: Forseti.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


11. Bæjarráð - 970

Lögð fram til kynningar fundargerð 970. fundar bæjarráðs, fundurinn var haldinn 10. október 2023. Fundargerð er í 17 liðum.

Til máls tók: Forseti.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


12. Skipulags og umhverfisráð - 110

Lögð fram til kynningar fundargerð 110. fundar skipulags- og umhverfisráðs, fundurinn var haldinn 11. október 2023. Fundargerð er í 5 liðum.

Til máls tók: Forseti.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


13. Velferðarráð - 48

Lögð fram til kynningar fundargerð 48. fundar velferðaráðs, fundurinn var haldinn 14. september 2023. Fundargerð er í 4 liðum.

Til máls tóku: Forseti og bæjarstjóri.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


14. Fræðslu- og æskulýðsráð - 88

Lögð fram til kynningar fundargerð 88. fundar fræðslu- og æskulýðsráðs, fundurinn var haldinn 11. september 2023. Fundargerð er í 6 liðum.

Til máls tók: Forseti.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


15. Hafna- og atvinnumálaráð - 53

Lögð fram til kynningar fundargerð 53. fundar hafna- og atvinnumálaráðs, fundurinn var haldinn 16. október 2023. Fundargerð er í 6 liðum.

Til máls tók: Forseti.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:29