Hoppa yfir valmynd

Hafn­ar­sjóður Vest­ur­byggðar

Lestagjöld
Önnur skip og bátarhvert brt17,80 kr.
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfnhvert brt21,11 kr.
Bryggjugjöld
Önnur skip og bátar, hverjir byrjaðir 24 tímarhvert brt8,90 kr.
Flóabátur, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24 tímarhvert brt10,56 kr.
Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieiningá mánuði110 kr.
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni bátaá mánuði12.393 kr.
Bátar minni en 20 brt., lágmarká mánuði8.273 kr.
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri25%
Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga0
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi25%
4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi50%
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi75%
Vörugjöld
1.flokkurá tonn489 kr.
2.flokkurá tonn833 kr.
3.flokkurá tonn899 kr.
4.flokkur, aflagjaldverðmæti1,60%
Afli frystitogaraverðmæti0,80%
Afli eldisfiskurverðmæti0,70%
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngdverðmæti - sjá 11.gr.0
Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverðiverðmæti - sjá 11.gr.0
Farþegagjald
Fyrir hvern farþegaá farþega165 kr.
Hafnsögugjald
Fyrir hverja mælieininguá skipti12 kr.
Fastagjaldá skipti8.907 kr.
Hafnsögusjóðurá skipti772 kr.
Hafnsögubátur með manniá klst.27.977 kr.
Festagjöld (móttaka skipa)
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnuá klst13.322 kr.
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnuá klst20.235 kr.
Viðlegugjöld
Bátar undir 20 brt.á mánuði10.777 kr.
Bátar yfir 20 brt.á mánuði17.050 kr.
Bátar undir 20 brt., fast viðleguplássá mánuði13.776 kr.
Bátar yfir 20 brt., fast viðleguplássá mánuði21.906 kr.
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjurárgjald177.054 kr.
Skip yfir 80 brt. pr brt. á mánuði153 kr.
Uppsátursgjaldá mánuði3.827 kr.
Skútur og skemmtibátarhver byrjuð vika82 EUR
Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrir hvert skipá komu63.476 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnuá klst7.654 kr.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnuá klst13.724 kr.
Sorpgjald
Bátar að 20 brúttótonnumá mánuði3.696 kr.
Bátar 20-50 brúttótonná mánuði4.619 kr.
Skip yfir 50 brúttótonná mánuði11.877 kr.
Úrgangsgjald
Úrgangsgjald við komu til hafnahvert brt.0,84 kr.
Úrgangsgjald við komu til hafna - lágmarksgjald7.971 kr.
Úrgangsgjald við komu til hafna - hámarksgjald61.308 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunarhvert brt.0,42 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - lágmarksgjald4.905 kr.
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - hámarksgjald30.654 kr.
Förgunargjöld
Móttökugjald úrgangshver rúmmeter12.875 kr.
Rafmagn
Rafmagnssala, landrafmagn, 17% álag á taxta OVá kWh17 kr.
Rafmagnsmælar lausirá mánuði904 kr.
Rafmagnsmælar fastirá mánuði1.808 kr.
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjurá skipti5.668 kr.
Vatnssala
Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og skipaá kg0,21 kr.
Vatnsgjald, önnur skipá tonn568 kr.
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutímafyrir útkall19.559 kr.
Vatn til skemmtiferðaskipaá tonn3,06 USD
Vigtargjöld
Almenn vigtuná tonn228 kr.
Lægsta gjald fyrir vigtuná vigtun1.254 kr.
Vigtun ökutækjaá skipti2.256 kr.
Vigtun utan vinnutíma milli 18:00 og 12:00á klst9.779 kr.
Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipumá tonn211 kr.
Löndunar-, skráningar- og kranagjöld
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skipá tonn356 kr.
Leigugjöld
Geymslurými á höfná mánuði á fermeter132 kr.
Gjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðará sólarhring8.683 kr.
Leiga á kranalykliá skipti5.094 kr.
Húsaleiga
Herbergi í verbúð með hita og rafmagniá mánuði per ferm.1.016 kr.
Önnur þjónusta
Útkall utan hefðbundins opnunartíma - þjónusta/vigtunÚtkall (4 klst)39.115 kr.
Útkall á stórhátíðardögum eða sérstökum frídögum - þjónusta/vigtunÚtkall (4 klst)76.326 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfiá skipti2.534 kr.
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfiá kg0,44 kr.
Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælurá ári183.925 kr.
Innheimtugjald vegna erlendra millifærslnapr. millifærslu1.196 kr.
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga.