Pomiń menu

Trans­port

W zachod­niej części Zachod­nich Fiordów znaj­dują się 3 główne zamiesz­kałe ośrodki. Trans­port pomiędzy nimi zapew­niają auto­busy, codziennie odby­wają się loty na lotnisko w Bíldu­dalur, a prom Baldur pływa po fior­dzie Breiða­fjörð do Brján­slækur.