Hoppa yfir valmynd

Bæjarstjórn #389

Fundur haldinn í Brellum, fundarsal í ráðhúsi Vesturbyggðar, 13. desember 2023 og hófst hann kl. 17:00

Nefndarmenn
  • Anna Vilborg Rúnarsdóttir (AVR) aðalmaður
  • Ásgeir Sveinsson (ÁS) aðalmaður
  • Friðbjörn Steinar Ottósson (FSO) aðalmaður
  • Guðrún Eggertsdóttir (GE) aðalmaður
  • Jón Árnason (JÁ) aðalmaður
  • Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir (SSS) aðalmaður
  • Þórkatla Soffía Ólafsdóttir (ÞSÓ) aðalmaður
Starfsmenn
  • Gerður Björk Sveinsdóttir (GBS) sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Fundargerð ritaði
  • Gerður Björk Sveinsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Hljóðupptaka
00:00 / 00:00

Bæjarstjórn Vesturbyggðar kom saman til 389. fundar miðvikudaginn 13. desember 2023 kl. 17:00 í Ráðhúsi Vesturbyggðar, Aðalstræti 75, Patreksfirði.

Jón Árnason forseti setti fundinn og kannaði hvort athugasemdir væru við fundarboðun. Svo var ekki.

Forseti bar undir fundinn að tekin verði inn afbrigði á dagskrá, liður 5 málsnr. 2312018 - Fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps 2024 til umræðu, verði bætt inná dagskránna. Dagskrárliðir 5 - 12 færast niður um einn lið og verða númer 6 - 13. Einnig er lagt til að við dagskránna bætist við til kynningar fundargerð skipulags- og umhverfisráðs fundur nr. 113 og verði sá dagskrárliður númer 14 á dagskrá.

Samþykkt samhljóða.

Almenn erindi

1. Skýrsla bæjarstjóra

Fellur af dagskrá vegna forfalla bæjarstjóra

Til máls tók: Forseti

Málsnúmer16

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


2. Fjárhagsáætlun 2024 - 2027

Lagt fram til seinni umræðu frumvarp að fjárhagsáætlun Vesturbyggðar og stofnana fyrir árið 2024 ásamt 3ja ára áætlun 2025-2027.

Rekstur A - hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæður um 157,3 millj.kr., fjármagnsliðir eru rúmar 132 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan jákvæð um rúmar 25 millj. kr. Veltufé frá rekstri er um 201 millj. kr. Fjárfestingar eru 305 millj.kr. og afborganir langtímalána 131,7 millj.kr.

Rekstur A - og B - hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæður um rúmar 275 millj.kr., fjármagnsliðir eru um 176 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan jákvæð um 99,4 millj.kr. Veltufé frá rekstri er 382 millj.kr. Fjárfestingar eru 459 millj.kr., afborganir langtímalána 178 millj.kr. og lántökur 250 millj.kr.

Með breytingu sem gerð var á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga á árinu 2021, þurfa sveitarfélög nú að færa í samantekin reikningsskil sín, sem og fjárhagsáætlanir, hlutdeild sína í byggðasamlögum, sameignarfélögum, sameignarfyrirtækjum og öðrum félögum með ótakmarkaðri ábyrgð.

Í tilviki Vesturbyggðar á þetta við um eftirtalin samrekstrarverkefni:

- Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks
- Fjórðungssamband Vestfirðinga
- Náttúrustofa Vestfjarða

Áætlanir framangreindra rekstrareininga fyrir árin 2024 til 2027 um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi liggja ekki fyrir og því hafa áhrif þeirra ekki verið færð í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.

Til máls tóku: Forseti og staðgengill bæjarstjóra.

Fjárhagsáætlun Vesturbyggðar er samþykkt samhljóða.

Málsnúmer11

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


3. Fjárhagsáætlun 2024 - gjaldskrár

Lagðar fyrir gjaldskrár Vesturbyggðar fyrir árið 2024.

Til máls tók: Forseti

Forseti bar staðfestingu gjaldskránna upp til atkvæðagreiðslu.

Bæjarstjórn staðfestir samhljóða gjaldskrár Vesturbyggðar fyrir árið 2024.

Málsnúmer4

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


4. Fjárhagsáætlun 2023 - viðaukar

Lagður fyrir viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2023 ásamt minnisblaði hafnarstjóra. Viðaukinn er lagður fyrir vegna seinkunar á afgreiðslu samgönguáætlunar og óvissu með mótframlag úr hafnabótasjóði. Lagt til að fjármagn sem ætlað var vegna efniskaupa í viðlegukantinn á Bíldudal verði heldur nýtt á árinu 2023 til efniskaupa fyrir nýja flotbryggju á Patreksfirði ásamt viðlegufingrum fyrir flotbryggjuna á Bíldudal.

Viðaukinn hefur hvorki áhrif á rekstrarniðurstöðu né handsbært fé.

Til máls tók: Forseti

Bæjarstjórn staðfestir viðaukann.

Málsnúmer10

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


5. Fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps 2024 til umræðu

Þar sem tillaga um sameiningu sveitarfélaganna Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar hefur verið samþykkt er sveitarfélögunum óheimilt að skuldbinda sveitarfélagið eða samþykkja greiðslur úr sveitarsjóði sem ekki leiðir af lögum, fjárhagsáætlun eða þegar samþykktum viðauka við hana nema sveitarfélagið sem það er að sameinast samþykki slíka ráðstöfun. Af því leiðir að Vesturbyggð skal taka fjárhagsáætlun 2024-2027 fyrir Tálknafjarðarhrepp til afgreiðslu.
Fjárhagsáætlun Tálknafjarðahrepps 2024-2027 er lögð fram í samræmi við 121. gr. sveitarstjórnarlaga.

Til máls tók: Forseti

Vesturbyggð samþykkir samhljóða fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps fyrir 2024-2027 í samræmi við 121. gr. sveitarstjórnarlaga.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


6. Úthlutun byggðakvóta 2023-2024

Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir og Jón Árnason viku af fundi undir þessum lið og við stjórn fundarins tók varforseti Friðbjörn Steinar Ottósson.

Lagt fram bréf matvælaráðuneytisins dags. 1. desember 2023 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2023/2024.

Á 55. fundi hafna- og atvinnumálaráðs lagði formaður til að sérreglur varðandi úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa í Vesturbyggð verði óbreyttar frá síðasta fiskveiðiári á fiskveiðiárinu 2023/2024.

Tillaga formanns var samþykkt samhljóða.

Lagðar eru til eftirfarandi sérreglur varðandi úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa í Vesturbyggð:

a)Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega, af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið, innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2020 til 31. ágúst 2021.

b)Ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Afli af fiskiskipum sem landað er í sveitarfélagi af bátum sem ekki eru skráðir innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

c)Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2022.

Varaforseti leggur til að tillaga hafna- og atvinnumálaráðs verði staðfest.

Til máls tók: varaforseti.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkir samhljóða ofangreindar sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta í Vesturbyggð fiskveiðiárið 2022/2023.

Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir og Jón Árnason komu aftur inná fundinn og forseti tók aftur við stjórn fundarins.

Málsnúmer2

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


7. Krossholt iðnaðarhús. Ósk um endurnýjun á lóðarleigusamning.

Erindi frá Jakobi Pálssyni, dags. 5. desember 2023. Í erindinu er óskað eftir endurnýjun á lóðarleigusamningi fyrir Krossholt - iðnaðarhús, L139837. Núverandi samningur er útrunninn.

Skipulags- og umhverfisráð lagði til við bæjarstjórn á 112. fundi sínum að endurnýjun samningsins verði samþykkt. Lóðin skal vera í samræmi við deiliskipulag svæðisins, u.þ.b. 1100 m2.

Til máls tóku: Forseti og ÁS.

Bæjarstjórn vísar málinu aftur til afgreiðslu í skipulags- og umhverfisráði þar sem tryggja þarf aðgengi að VÞ lóð fyrir innan þar sem ekki áformað að fara í nýja veglagningu að lóðinni.

Samþykkt samhljóða.

Málsnúmer4

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


8. Langholt. Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir veglagningu.

Tekin fyrir umsókn Vesturbyggðar um framkvæmdaleyfi fyrir veglagningu við Langholt, Krossholt, dagsett 30. nóvember 2023. Veglagning er í samræmi við samþykkta breytingu á deiliskipulagi fyrir Langholt og Krossholt sem sýnir fyrirhugaða staðsetningu aðkomuvegar.

Skipulags- og umhverfisráð lagði til við bæjarstjórn á 112. fundi sínum að skipulagsfulltrúa verði heimilt að veita framkvæmdaleyfi sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Til máls tóku: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir að skipulagsfulltrúa verði heimilt að veita framkvæmdaleyfi sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt samhljóða

Málsnúmer2

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


9. Hjallur v. Fjósadal. ósk um lóðarleigusamning og skráningu.

Erindi frá Sóley G. Karlsdóttur, dags. 7. nóvember. Í erindinu er óskað eftir lóðarleigusamningi undir harðfiskhjall við Fjósadal, Patreksfirði. Hjallurinn hefur staðið um árabil og er óskráður og er óskað eftir skráningu á hjallinum í fasteignaskrá.

Skipulags- og umhverfisráð lagði til við bæjarstjórn á 112. fundi sínum að erindið yrði samþykkt. Stærð lóðar skal vera sú sama og grunnflötur húss. Skipulags- og umhverfisráð fól byggingarfulltrúa að vinna málið áfram

Til máls tók: Forseti.

Bæjarstjórn samþykkir gerð lóðarleigusamnings og felur byggingarfulltrúa að vinna málið áfram. Stærð lóðar skal vera sú sama og grunnflötur húss.

Samþykkt samhljóða.

Málsnúmer2

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


Fundargerð

10.

Lögð fram til kynningar fundargerð 973. fundar bæjarráðs, fundurinn var haldinn 28. nóvember 2023. Fundargerðin er í 19 liðum.

Til máls tók: Forseti

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


11.

Lögð fram til kynningar fundargerð 31. fundar menningar- og ferðamálaráðs, fundurinn var haldinn 7. desember 2023. Fundargerð er í 5 liðum.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


12.

Lögð fram til kynningar fundargerð 112. fundar skipulags- og umhverfisráðs, fundurinn var haldinn 7. desember 2023. Fundargerð er í 9 liðum.

Til máls tók: Forseti

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


13.

Lögð fram til kynningar fundargerð 55. fundar hafna- og atvinnumálaráðs, fundurinn var haldinn 8. desember 2023. Fundargerð er í 6 liðum.

Til máls tók: Forseti

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


14.

Lögð fram til kynningar fundargerð 113. fundar skipulags- og umhverfisráðs, fundurinn var haldinn 12. desember 2023. Fundargerð er í 1 lið.

Til máls tóku: Forseti, GE, FSO SSS.

Málsnúmer

Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.


Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:45